Logo

8. SINIF POWER UP MATEMATİK DENEME SINAVI -1

0.00 ₺
Kurumsal Başlama Tarihi 28.05.2023 09:00
Birseysel Başlama* 28.05.2023 09:00
Bitiş Tarihi 30.12.2024 23:00
Sonuç 30.07.2023 12:00
Süre 40 dakika
Soru Sayısı 20
Seviye ZOR
Örnek Sorular
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
PWUP.8.1 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. ZOR
PWUP.8.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. ZOR
PWUP.8.3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. ZOR
PWUP.8.4 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. ZOR
PWUP.8.5 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. ZOR
PWUP.8.6 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. ZOR
PWUP.8.7 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. ZOR
PWUP.8.8 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. ZOR
PWUP.8.9 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. ZOR
PWUP.8.10 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. ZOR
PWUP.8.11 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. ZOR
PWUP.8.12 Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. ZOR
PWUP.8.13 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. ZOR
PWUP.8.14 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. ZOR
PWUP.8.15 Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. ZOR
PWUP.8.16 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. ZOR
PWUP.8.17 Özdeşlikleri modellerle açıklar. ZOR
PWUP.8.18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. ZOR
PWUP.8.19 Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. ZOR
PWUP.8.20 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. ZOR