Logo

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 8 ADET KURUMSAL DENEME SETİ 2023-2024

128.00 ₺
2023-2024 TARİHLİ KURUMSAL DENEME SINAVLARI
Kurumsal Başlama Tarihi 13.10.2023 09:00
Birseysel Başlama* 15.10.2023 09:00
Bitiş Tarihi 30.06.2028 23:00
Sonuç 16.10.2023 12:00
Süre 185 dakika
Soru Sayısı 75
Seviye ORTA
Örnek Sorular

 

EN ÇOK SORU TUTTURAN NARTEST VE OMAGE YAYINLARINDAN MUHTEŞEM KAMPANYA!

GERÇEK SINAV DENEYİMİ İÇİN NARTEST!

Özenle hazırladığımız, özgün ve beceri temelli sorunlarınızdan oluşan birbirinden güzel Türkiye geneli kurumsal deneme sınavlarımızı online olarak uygulayacağınız deneme sınavı için www.altinkarne.com.tr adresine giriniz. Sınav tarihleri geldikçe sınavlarınız otomatik açılacaktır. Bu sınavlara 30 Haziran tarihine kadar girebilirsiniz. Kazanımlar sınavdan bir hafta öncesini kapsar

Bu kampanyayı yapmadaki amacımız sınavda çıkma ihtimali yüksek olan özgün sorularımızın olabildiğince çok öğrencimize ulaşmasını sağlamaktır.

LGS'de "Ben bu sorulara benzer sorular çözdüm." demeniz dileğiyle...

Herkes için NARTEST!

 

KAMPANYADA YER ALAN SINAVLAR!

NARTEST 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KASIM DENEME SINAVI 

NARTEST 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 2. ONLINE OCAK DENEME SINAVI 1. DÖNEM PROVASI

NARTEST 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 3. ONLINE MART DENEME SINAVI

NARTEST 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 4. ONLINE MAYIS DENEME SINAVI 

OMAGE 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE EKİM DENEME SINAVI 

OMAGE 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 2 ONLINE ARALIK DENEME SINAVI 

OMAGE 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 3 .ONLINE ŞUBAT DENEME SINAVI 1. DÖNEM PROVASI

OMAGE 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 4. ONLINE NİSAN DENEME SINAVI 

 

Bu sınavlar hem Online hem kurumsal yapılmaktadır. Her iki sınavda Türkiye Geneline dahil edilmektedir.
(Kurumsal)Basılı Kitap Sınav Başvuruları, Bayilerimiz Aracılığı ile Yapılmaktadır!

ÖĞRENCİ BİREYSEL KOLAY GİRİŞ

1. ADIM: Siteye doğru bilgilerle kayıt olun
2. ADIM: Ödemesini yapın. Sınav tarihinde sınavınız otomatik açılacaktır. Hepsi bu kadar.

Sınav online olarak yapılmaktadır.

Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
T.5.3.17 Metni yorumlar. ORTA
T.5.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. KOLAY
T.5.3.31 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. KOLAY
T.5.3.32 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. KOLAY
T.5.3.11 Yapım ekinin işlevlerini açıklar. ORTA
T.5.3.12 Metin türlerini ayırt eder. KOLAY
T.5.3.20 Metnin konusunu belirler. KOLAY
T.5.3.17 Metni yorumlar. KOLAY
T.5.4.5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. KOLAY
T.5.3.34 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. KOLAY
T.5.3.19 Metinle ilgili sorulara cevap verir. KOLAY
T.5.4.5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. KOLAY
T.5.3.19 Metinle ilgili sorulara cevap verir. ORTA
T.5.3.10 Kökleri ve ekleri ayırt eder. KOLAY
T.5.3.22 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. KOLAY
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
SB.5.2.2 Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. KOLAY
SB.5.4.4 Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. KOLAY
SB.5.4.5 Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. KOLAY
SB.5.4.1 Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. KOLAY
SB.5.4.3 Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. ORTA
SB.5.3.2 Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. ORTA
SB.5.3.4 Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. ORTA
SB.5.1.4 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. ORTA
SB.5.3.5 Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. ORTA
SB.5.2.3 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. KOLAY
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
D.5.1.4 Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. KOLAY
D.5.2.1 Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. ORTA
D.5.1.3 Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. ORTA
D.5.2.1 Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. ORTA
D.5.1.2 Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. KOLAY
D.5.2.2 Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. KOLAY
D.5.2.1 Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. ORTA
D.5.4.1 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler. ORTA
D.5.3.1 Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. KOLAY
D.5.3.1 Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. KOLAY
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
E.5.1.1 Greeting and meeting people KOLAY
E.5.2.2 Talking about locations of things and people ORTA
E.5.3.2 Expressing ability and inability KOLAY
E.5.4.1 Describing what people do regularly ORTA
E.5.5.1 Expressing illnesses, needs and feelings KOLAY
E.5.4.1 Describing what people do regularly ORTA
E.5.6.4 Telling the time KOLAY
E.5.5.2 Making simple suggestions ORTA
E.5.6.1 Describing characters / people KOLAY
E.5.3.3 Expressing likes and dislikes ORTA
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
M.5.1.2.5 En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. ORTA
M.5.1.6.2 Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür. ORTA
M.5.1.2.12 Dört işlem içeren problemleri çözer. KOLAY
M.5.1.1.2 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. ORTA
M.5.1.2.11 En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. KOLAY
M.5.1.1.3 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. KOLAY
M.5.1.3.1 Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. ORTA
M.5.1.3.4 Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. ORTA
M.5.1.3.6 Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. ORTA
M.5.1.3.5 Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. KOLAY
M.5.1.4.2 Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. ORTA
M.5.1.5.4 Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur. KOLAY
M.5.1.2.1 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. ORTA
M.5.2.1.2 Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. ORTA
M.5.2.1.3 Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer. KOLAY
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
F.5.1.1.1 Güneş’in özelliklerini açıklar. KOLAY
F.5.1.3.2 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. KOLAY
F.5.2.1.1 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. KOLAY
F.5.2.1.1 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. KOLAY
F.5.3.1.1 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. ORTA
F.5.3.2.2 Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. ORTA
F.5.4.2.1 Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. ORTA
F.5.4.3.1 Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. ORTA
F.5.4.3.2 Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar. KOLAY
F.5.4.4.2 Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. ZOR
F.5.5.1.1 Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. ORTA
F.5.5.2.1 Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. KOLAY
F.5.5.2.2 Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. KOLAY
F.5.5.3.1 Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. KOLAY
F.5.5.4.1 Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. KOLAY