Logo

6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 8 ADET KURUMSAL DENEME SETİ 2023-2024

128.00 ₺
2023-2024 TARİHLİ KURUMSAL DENEME SINAVLARI
Kurumsal Başlama Tarihi 13.10.2023 09:00
Birseysel Başlama* 15.10.2023 09:00
Bitiş Tarihi 30.06.2028 23:00
Sonuç 16.10.2023 12:00
Süre 185 dakika
Soru Sayısı 75
Seviye ORTA
Örnek Sorular

 

EN ÇOK SORU TUTTURAN NARTEST VE OMAGE YAYINLARINDAN MUHTEŞEM KAMPANYA!

GERÇEK SINAV DENEYİMİ İÇİN NARTEST!

Özenle hazırladığımız, özgün ve beceri temelli sorunlarınızdan oluşan birbirinden güzel Türkiye geneli kurumsal deneme sınavlarımızı online olarak uygulayacağınız deneme sınavı için www.altinkarne.com.tr adresine giriniz. Sınav tarihleri geldikçe sınavlarınız otomatik açılacaktır. Bu sınavlara 30 Haziran tarihine kadar girebilirsiniz. Kazanımlar sınavdan bir hafta öncesini kapsar

Bu kampanyayı yapmadaki amacımız sınavda çıkma ihtimali yüksek olan özgün sorularımızın olabildiğince çok öğrencimize ulaşmasını sağlamaktır.

LGS'de "Ben bu sorulara benzer sorular çözdüm." demeniz dileğiyle...

Herkes için NARTEST!

 

KAMPANYADA YER ALAN SINAVLAR!

NARTEST 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KASIM DENEME SINAVI

NARTEST 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 2. ONLINE OCAK DENEME SINAVI 1. DÖNEM PROVASI

NARTEST 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 3. ONLINE MART DENEME SINAVI

NARTEST 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 4. ONLINE MAYIS DENEME SINAVI

 OMAGE 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE EKİM DENEME SINAVI

OMAGE 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 2. ONLINE ARALIK DENEME SINAVI

OMAGE 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 3. ONLINE ŞUBAT DENEME SINAVI 1. DÖNEM PROVASI SINAVI

OMAGE 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 4. ONLINE NİSAN DENEME SINAVI

 

Bu sınavlar hem Online hem kurumsal yapılmaktadır. Her iki sınavda Türkiye Geneline dahil edilmektedir.
(Kurumsal)Basılı Kitap Sınav Başvuruları, Bayilerimiz Aracılığı ile Yapılmaktadır!

ÖĞRENCİ BİREYSEL KOLAY GİRİŞ

1. ADIM: Siteye doğru bilgilerle kayıt olun
2. ADIM: Ödemesini yapın. Sınav tarihinde sınavınız otomatik açılacaktır. Hepsi bu kadar.

Sınav online olarak yapılmaktadır.

Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. KOLAY
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. KOLAY
T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. ORTA
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. KOLAY
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. KOLAY
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. KOLAY
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. KOLAY
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. KOLAY
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. ZOR
T.6.3.14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. KOLAY
T.6.3.9 İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. KOLAY
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. KOLAY
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. KOLAY
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. ORTA
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. ORTA
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. ORTA
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. KOLAY
SB.6.5.3 Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. KOLAY
SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ORTA
SB.6.3.3 Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. ORTA
SB.6.2.2 İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. KOLAY
SB.6.1.1 Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. ORTA
SB.6.4.1 Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. KOLAY
SB.6.4.4 Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. KOLAY
SB.6.5.1 Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. ORTA
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
D.6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. KOLAY
D.6.1.3 Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. KOLAY
D.6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. ORTA
D.6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. ORTA
D.6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. ORTA
D.6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. ORTA
D.6.2.5 Fil suresini okur, anlamını söyler. KOLAY
D.6.3.1 İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. KOLAY
D.6.3.6 Tebbet suresini okur, anlamını söyler. ORTA
D.6.3.4 Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. KOLAY
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
E.6.1.2 Telling the time and dates ORTA
E.6.4.1 Describing the weather KOLAY
E.6.2.3 Expressing likes and dislikes ORTA
E.6.3.2 Making comparisons ORTA
E.6.5.1 Describing places KOLAY
E.6.6.1 Talking about occupations KOLAY
E.6.6.2 Asking personal questions ORTA
E.6.5.4 Stating personal opinions KOLAY
E.6.4.1 Describing the weather KOLAY
E.6.3.3 Describing what people are doing now KOLAY
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
6.1.1.1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. KOLAY
6.1.2.1 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. ORTA
6.1.2.5 İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. KOLAY
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ORTA
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. KOLAY
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. KOLAY
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. ORTA
6.1.5.8 Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. KOLAY
6.1.6.2 Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. KOLAY
6.1.6.4 Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. KOLAY
6.1.6.5 Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. ORTA
6.1.6.8 Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. KOLAY
6.1.7.2 Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. KOLAY
6.2.1.1 Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. KOLAY
6.2.1.3 Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. ORTA
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
F.6.1.2.1 Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. KOLAY
F.6.2.2.1 Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. KOLAY
F.6.2.3.4 Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. KOLAY
F.6.4.2.1 Yoğunluğu tanımlar. KOLAY
F.6.3.1.3 Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. ZOR
F.6.3.2.1 Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. ORTA
F.6.5.2.2 Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. KOLAY
F.6.3.2.2 Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. ORTA
F.6.5.1.1 Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder. KOLAY
F.6.4.1.1 Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. ORTA
F.6.4.1.2 Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır. ORTA
F.6.4.3.1 Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. ZOR
F.6.4.3.4 Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır. ORTA
F.6.4.4.1 Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. ORTA
F.6.5.2.1 Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. KOLAY