Logo

7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 8 ADET KURUMSAL DENEME SETİ 2023-2024

128.00 ₺
2023-2024 TARİHLİ KURUMSAL DENEME SINAVLARI
Kurumsal Başlama Tarihi 13.10.2023 09:00
Birseysel Başlama* 15.10.2023 09:00
Bitiş Tarihi 30.06.2028 23:00
Sonuç 16.10.2023 12:00
Süre 185 dakika
Soru Sayısı 90
Seviye ORTA
Örnek Sorular

 

EN ÇOK SORU TUTTURAN NARTEST VE OMAGE YAYINLARINDAN MUHTEŞEM KAMPANYA!

GERÇEK SINAV DENEYİMİ İÇİN NARTEST!

Özenle hazırladığımız, özgün ve beceri temelli sorunlarınızdan oluşan birbirinden güzel Türkiye geneli kurumsal deneme sınavlarımızı online olarak uygulayacağınız deneme sınavı için www.altinkarne.com.tr adresine giriniz. Sınav tarihleri geldikçe sınavlarınız otomatik açılacaktır. Bu sınavlara 30 Haziran tarihine kadar girebilirsiniz. Kazanımlar sınavdan bir hafta öncesini kapsar

Bu kampanyayı yapmadaki amacımız sınavda çıkma ihtimali yüksek olan özgün sorularımızın olabildiğince çok öğrencimize ulaşmasını sağlamaktır.

LGS'de "Ben bu sorulara benzer sorular çözdüm." demeniz dileğiyle...

Herkes için NARTEST!

 

KAMPANYADA YER ALAN SINAVLAR!

NARTEST 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KASIM DENEME SINAVI

NARTEST 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 2. ONLINE OCAK DENEME SINAVI 1. DÖNEM PROVASI

NARTEST 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 3. ONLINE MART DENEME SINAVI

NARTEST 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 4. ONLINE MAYIS DENEME SINAVI

 OMAGE 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE EKİM DENEME SINAVI

OMAGE 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 2. ONLINE ARALIK DENEME SINAVI

OMAGE 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 3. ONLINE ŞUBAT DENEME SINAVI 1. DÖNEM PROVASI SINAVI

OMAGE 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 4. ONLINE NİSAN DENEME SINAVI

 

Bu sınavlar hem Online hem kurumsal yapılmaktadır. Her iki sınavda Türkiye Geneline dahil edilmektedir.
(Kurumsal)Basılı Kitap Sınav Başvuruları, Bayilerimiz Aracılığı ile Yapılmaktadır!

ÖĞRENCİ BİREYSEL KOLAY GİRİŞ

1. ADIM: Siteye doğru bilgilerle kayıt olun
2. ADIM: Ödemesini yapın. Sınav tarihinde sınavınız otomatik açılacaktır. Hepsi bu kadar.

Sınav online olarak yapılmaktadır.

Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
T.7.3.5 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. KOLAY
T.7.3.5 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. KOLAY
T.7.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. ORTA
T.7.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. KOLAY
T.7.3.8 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. KOLAY
T.7.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. KOLAY
T.7.4.16 Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. KOLAY
T.7.4.16 Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. KOLAY
T.7.3.11 Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. ZOR
T.7.3.19 Metinle ilgili soruları cevaplar. KOLAY
T.7.3.10 Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. KOLAY
T.7.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. KOLAY
T.7.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. KOLAY
T.7.3.9 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. ORTA
T.7.3.16 Metnin konusunu belirler. ORTA
T.7.3.18 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. KOLAY
T.7.3.36 Metindeki anlatım biçimlerini belirler. KOLAY
T.7.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. KOLAY
T.7.3.17 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. KOLAY
T.7.3.34 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. KOLAY
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
SB.7.3.2 Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.2w ORTA
SB.7.2.5 Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. ORTA
SB.7.4.4 Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir. ORTA
SB.7.4.1 Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. ORTA
SB.7.1.3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. ORTA
SB.7.2.3 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. ORTA
SB.7.3.3 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. KOLAY
SB.7.2.2 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. KOLAY
SB.7.2.1 Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar KOLAY
SB.7.4.2 Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. ORTA
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
D.7.3.4 Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. KOLAY
D.7.3.1 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. KOLAY
D.7.2.4 Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. KOLAY
D.7.2.1 İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. KOLAY
D.7.2.3 Umre ibadeti ve önemini açıklar. ORTA
D.7.3.2 Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. ORTA
D.7.3.1 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. KOLAY
D.7.1.3 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. ORTA
D.7.1.4 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. ORTA
D.7.4.1 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. KOLAY
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
E.7.1.1 Describing characters and people KOLAY
E.7.2.1 Talking about routines and daily activities KOLAY
E.7.3.1 Talking about past events ORTA
E.7.4.3 Making simple inquiries ORTA
E.7.5.2 Expressing preferences KOLAY
E.7.6.2 Making arrangements and sequencing the actions KOLAY
E.7.3.1 Talking about past events ORTA
E.7.5.2 Expressing preferences KOLAY
E.7.6.2 Making arrangements and sequencing the actions KOLAY
E.7.4.3 Making simple inquiries ORTA
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
M.7.1.1.5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ORTA
M.7.1.1.4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. KOLAY
M.7.1.1.5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer KOLAY
M.7.1.2.1 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. ORTA
M.7.1.3.1 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. ORTA
M.7.1.3.2 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. ORTA
M.7.1.2.4 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. KOLAY
M.7.2.1.2 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. KOLAY
M.7.2.1.2 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. KOLAY
M.7.1.2.1 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. KOLAY
M.7.2.1.2 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. ORTA
M.7.2.2.2 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. KOLAY
M.7.2.2.4 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. ORTA
M.7.2.2.4 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. KOLAY
M.7.1.4.2 Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. KOLAY
M.7.1.4.2 Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. KOLAY
M.7.1.4.7 Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. KOLAY
M.7.1.5.2 Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. KOLAY
M.7.1.5.4 Yüzde ile ilgili problemleri çözer KOLAY
M.7.1.5.4 Yüzde ile ilgili problemleri çözer ORTA
Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
F.7.1.2.3 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. KOLAY
F.7.2.1.1 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. KOLAY
F.7.2.2.2 Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. KOLAY
F.7.2.3.2 Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. KOLAY
F.7.3.1.2 Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. KOLAY
F.7.3.2.1 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. ORTA
F.7.3.2.2 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. ORTA
F.7.3.3.1 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. ORTA
F.7.3.3.1 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. ZOR
F.7.3.3.2 Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. ORTA
F.7.4.1.1 Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. KOLAY
F.7.4.2.1 Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. KOLAY
F.7.4.2.2 Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. KOLAY
F.7.4.5.3 Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. KOLAY
F.7.4.2.3 Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. KOLAY
F.7.4.3.1 Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. KOLAY
F.7.4.3.3 Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. ORTA
F.7.4.3.3 Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. ORTA
F.7.4.4.1 Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. ORTA
F.7.4.5.5 Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. ORTA