Online Sınav

ALTIN NOKTA

Fiyatı: 8.00 ₺
Kurumsal Başlama Tarihi: 07.05.2021 09:00
Birseysel Başlama Tarihi: 07.05.2021 09:00
Bitiş Tarihi: 11.05.2021 23:00
Sonuç Açıklama Tarihi:* 12.05.2021 16:00
Süre: 75 dakika
Soru Sayısı: 90
Seviye: ZOR
Örnek Sorular
TÜRKÇE Kazanımlar
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur.
Bağlamdan hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Yazma stratejilerini uygular.
Deyim ve atasözlerinin metne olan katkısını belirler.
Metnin ana fikrini ve duygusunu belirler.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Yazdıklarını düzenler.
Grafik, tablo ve çizelgeyle ilgili sorulara cevap verir.
Yazdıklarını düzenler.
Metnin başlığını belirler.
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur.
Kök ve ekleri ayırt eder.
Metnin konusunu belirler.
Metindeki hikâye unsurlarını ayırt eder.
Metindeki söz sanatlarını belirler.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Kök ve ekleri ayırt eder.
Metin türlerini ayırt eder.
SOSYAL Kazanımlar
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
DİN KÜLTÜRÜ Kazanımlar
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
İNGİLİZCE Kazanımlar
Unit 1 - Hello
Unit 1 - Hello
Unit 1 - Hello
Unit 1 - Hello
Unit 1 - Hello
Unit 1 - Hello
Unit 1 - Hello
Unit 1 - Hello
Unit 1 - Hello
Unit 1 - Hello
MATEMATİK Kazanımlar
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
FEN BİLİMLERİ Kazanımlar
Güneş’in özelliklerini açıklar.
Güneş’in özelliklerini açıklar.
Güneş’in özelliklerini açıklar.
Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.
Güneş’in özelliklerini açıklar.
Güneş’in özelliklerini açıklar.
Güneş’in özelliklerini açıklar.
Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.
Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.
Ay’ın özelliklerini açıklar.
Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.
Güneş ve Ay'ın özelliklerini açıklar.
Güneş ve Ay'ın özelliklerini açıklar.
Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.
Güneş ve Ay'ın özelliklerini açıklar.
Ay’ın özelliklerini açıklar.
Ay’ın özelliklerini açıklar.
Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır.
Ay’ın özelliklerini açıklar.
Ay’ın özelliklerini açıklar.