Online Sınav

NARTEST-OMAGE 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 12 ADET ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

2020-2021 YILI İÇİNDE UYGULANAN VE UYGULANACAK TÜM SINAVLAR
Fiyatı: 30.00 ₺ 60 .00 ₺
Kurumsal Başlama Tarihi: 22.05.2021 09:00
Birseysel Başlama Tarihi: 22.05.2021 09:00
Bitiş Tarihi: 30.06.2021 23:00
Sonuç Açıklama Tarihi:* 23.05.2021 16:00
Süre: 185 dakika
Soru Sayısı: 90
Seviye: ORTA
Örnek Sorular

 

EN ÇOK SORU TUTTURAN NARTEST VE OMAGE YAYINLARINDAN MUHTEŞEM KAMPANYA!

*Sınavlar 2020-2021 sezonunda yapılmış ve yapılacak olan tüm kurumsal deneme sınavlarını kapsamaktadır.

Özenle hazırladığımız, özgün ve beceri temelli sorunlarınızdan oluşan birbirinden güzel Türkiye geneli kurumsal deneme sınavlarımızı online olarak uygulayacağınız 12 deneme sınavı için www.altinkarne.com.tr adresine giriniz.

Bu kampanyayı yapmadaki amacımız sınavda çıkma ihtimali yüksek olan özgün sorularımızın olabildiğince çok öğrencimize ulaşmasını sağlamaktır.

LGS'de "Ben bu sorulara benzer sorular çözdüm." demeniz dileğiyle...

Başarılar sizlerle olsun!

Herkes için NARTEST!

 

KAMPANYADA YER ALAN SINAVLAR!

NARTEST 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 1.ONLINE DENEME SINAVI 25 EKİM 2020

NARTEST 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 2.ONLINE DENEME SINAVI 5 ARALIK 2020

NARTEST 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 3.ONLINE DENEME 1.DÖNEM PROVASI

NARTEST 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 4.ONLINE DENEME MART SINAVI

NARTEST 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 5.ONLINE DENEME NİSAN SINAVI

NARTEST 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 6.ONLINE DENEME 21 MAYIS SINAVI

NARTEST 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 7.ONLINE DENEME SON PROVA

 

OMAGE 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 1.ONLINE DENEME SINAVI 16 ARALIK 2020

OMAGE 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 2.ONLINE DENEME 1.DÖNEM PROVASI

OMAGE 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 3.ONLINE DENEME MART SINAVI

OMAGE 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 4.ONLINE DENEME MAYIS SINAVI

OMAGE 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 5.ONLINE DENEME SON PROVA

 

TÜRKÇE Kazanımlar
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
Metnin konusunu belirler.
Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Metin türlerini ayırt eder.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Yazdıklarını düzenler.
Yazdıklarını düzenler.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
İNKILAP Kazanımlar
Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir.
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.
Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.
Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
DİN KÜLTÜRÜ Kazanımlar
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır.
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
Asr suresini okur, anlamını söyler.
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
İNGİLİZCE Kazanımlar
Unit 9 - Science
Unit 4 - On the Phone
Unit 8 - Chores
Unit 6 - Adventures
Unit 7 - Tourism
Unit 5 - The Internet
Unit 2 - Teen Life
Unit 7 - Tourism
Unit 1 - Friendship
Unit 3 - In the Kitchen
MATEMATİK Kazanımlar
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
FEN BİLİMLERİ Kazanımlar
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Canlılarda solunumun önemini belirtir.
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar.
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.