Online Sınav

OMAGE 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 20 AĞUSTOS 2021 BURSLULUK SINAVI

Fiyatı: 0.00 ₺
Kurumsal Başlama Tarihi: 20.08.2021 09:00
Birseysel Başlama Tarihi: 20.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi: 30.06.2022 23:00
Sonuç Açıklama Tarihi:* 25.08.2021 16:00
Süre: 140 dakika
Soru Sayısı: 105
Seviye: ORTA
Örnek Sorular

 

OMAGE VE NARTEST AİLESİNDEN ÜCRETSİZ ONLINE DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI PROVASI

Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de yapılacak. Biz de Nartest-Omage Yayınları olarak bu zorlu süreçte yanınızda olmak için iki ayrı sınav provası hazırladık. Sınavlarımız ücretsiz ve online olacaktır.

📌20-24 Ağustos OMAGE
📌26-30 Ağustos NARTEST

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için uygulayacağımız sınavlar birebir İOKBS formatında olacaktır.😱

Sınav linkleri için https://www.altinkarne.com/online-sinavlar adresini ziyaret edebilrisiniz.

✅Sınavlarımıza katılmak için www.altinkarne.com adresine kaydolunuz.
✅Sınav tarihleri arasında katılım sağlayıp sınav sonuç ekranından detaylı karnenize ulaşabilirsiniz.

🔴Önemli not: www.altinkarne.com a daha önce kayıt olan öğrencilerimizin tekrar kayıt olmalarına gerek yoktur.
🔴Sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır.

Bu güzel çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

YANINIZDAYIZ!

NARTEST&OMAGE YAYINLARI

TÜRKÇE Kazanımlar
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Okuduklarını özetler.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metnin konusunu belirler.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
Metnin içeriğini yorumlar.
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Metin türlerini ayırt eder.
Metnin içeriğini yorumlar.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Metnin içeriğini yorumlar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Yazdıklarını düzenler.
Yazdıklarını düzenler.
Yazdıklarını düzenler.
Söz sanatlarını kavrar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
MATEMATİK Kazanımlar
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.
Dört işlem içeren problemleri çözer.
Dört işlem içeren problemleri çözer.
Dört işlem içeren problemleri çözer.
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.
90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun gra ğiyle gösterir.
Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.
FEN BİLİMLERİ Kazanımlar
Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.
Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.
Ay’ın özelliklerini açıklar.
Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.
Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.
. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.
. Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değişti-rebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değişti-rebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.
Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.
Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar.
SOSYAL BİLGİLER Kazanımlar
SB.5.1.2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildigi durumlara örnekler verir
5.2.1 Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder.
5.2.1 Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder.
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
SB.5.2.3. Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.
SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
SB.5.3.2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar
SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
SB.5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
SB.5.5.1. Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini belirler.
SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.
SB.5.5.1. Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini belirler.
SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.
SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır.
SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.
SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.
SB.5.6.1. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumlan ilişkilendirir.
SB.5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar.
SB.5.6.3. Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar.
SB.5.6.4. Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden Bayrağımıza ve İstiklâl Marşına değer verir.
SB.5.7.1. Yaşadığı yer ve çevresinin ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerdeki rolünü araştırır.
SB.5.7.3. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini açıklar.
SB.6.7.4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular.
DİN KÜLTÜRÜ Kazanımlar
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.
Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler.
Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler.