Online Sınav

OMAGE 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 20 AĞUSTOS 2021 BURSLULUK SINAVI

Fiyatı: 0.00 ₺
Kurumsal Başlama Tarihi: 20.08.2021 09:00
Birseysel Başlama Tarihi: 20.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi: 30.06.2022 23:00
Sonuç Açıklama Tarihi:* 25.08.2021 16:00
Süre: 140 dakika
Soru Sayısı: 105
Seviye: ORTA
Örnek Sorular

 

OMAGE VE NARTEST AİLESİNDEN ÜCRETSİZ ONLINE DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI PROVASI

Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de yapılacak. Biz de Nartest-Omage Yayınları olarak bu zorlu süreçte yanınızda olmak için iki ayrı sınav provası hazırladık. Sınavlarımız ücretsiz ve online olacaktır.

📌20-24 Ağustos OMAGE
📌26-30 Ağustos NARTEST

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için uygulayacağımız sınavlar birebir İOKBS formatında olacaktır.😱

Sınav linkleri için https://www.altinkarne.com/online-sinavlar adresini ziyaret edebilrisiniz.

✅Sınavlarımıza katılmak için www.altinkarne.com adresine kaydolunuz.
✅Sınav tarihleri arasında katılım sağlayıp sınav sonuç ekranından detaylı karnenize ulaşabilirsiniz.

🔴Önemli not: www.altinkarne.com a daha önce kayıt olan öğrencilerimizin tekrar kayıt olmalarına gerek yoktur.
🔴Sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır.

Bu güzel çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

YANINIZDAYIZ!

NARTEST&OMAGE YAYINLARI

TÜRKÇE Kazanımlar
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Okuduklarını özetler.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metnin konusunu belirler.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
Metnin içeriğini yorumlar.
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Metin türlerini ayırt eder.
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Yazdıklarını düzenler.
Yazdıklarını düzenler.
Okuduklarını özetler.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
MATEMATİK Kazanımlar
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar.
FEN BİLİMLERİ Kazanımlar
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.
Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.
Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar.
Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
Yoğunluğu tanımlar.
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir.
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.
Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
SOSYAL BİLGİLER Kazanımlar
SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.
SB.6.1.4. T oplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.
SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.
SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
SB.6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.
SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar.
SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.
SB.6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.
SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder.
SB.6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.
SB.6.6.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
SB.6.6.3. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder.
SB.6.6.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar
SB.6.6.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar
SB.6.7.2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz eder.
SB.6.7.2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz eder.
SB.6.7.4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular.
DİN KÜLTÜRÜ Kazanımlar
6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar
6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.
6.2.2.Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.
6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.
6.3.4.Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.