Online Sınav

OMAGE 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 20 AĞUSTOS 2021 BURSLULUK SINAVI

Fiyatı: 0.00 ₺
Kurumsal Başlama Tarihi: 20.08.2021 09:00
Birseysel Başlama Tarihi: 20.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi: 30.06.2022 23:00
Sonuç Açıklama Tarihi:* 25.08.2021 16:00
Süre: 140 dakika
Soru Sayısı: 105
Seviye: ORTA
Örnek Sorular

 

OMAGE VE NARTEST AİLESİNDEN ÜCRETSİZ ONLINE DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI PROVASI

Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de yapılacak. Biz de Nartest-Omage Yayınları olarak bu zorlu süreçte yanınızda olmak için iki ayrı sınav provası hazırladık. Sınavlarımız ücretsiz ve online olacaktır.

📌20-24 Ağustos OMAGE
📌26-30 Ağustos NARTEST

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için uygulayacağımız sınavlar birebir İOKBS formatında olacaktır.😱

Sınav linkleri için https://www.altinkarne.com/online-sinavlar adresini ziyaret edebilrisiniz.

✅Sınavlarımıza katılmak için www.altinkarne.com adresine kaydolunuz.
✅Sınav tarihleri arasında katılım sağlayıp sınav sonuç ekranından detaylı karnenize ulaşabilirsiniz.

🔴Önemli not: www.altinkarne.com a daha önce kayıt olan öğrencilerimizin tekrar kayıt olmalarına gerek yoktur.
🔴Sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır.

Bu güzel çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

YANINIZDAYIZ!

NARTEST&OMAGE YAYINLARI

TÜRKÇE Kazanımlar
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Metnin içeriğini yorumlar.
Okuduklarını özetler.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metnin konusunu belirler.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Yazdıklarını düzenler.
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
Metin türlerini ayırt eder.
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Yazdıklarını düzenler.
MATEMATİK Kazanımlar
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.
Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.
Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
FEN BİLİMLERİ Kazanımlar
Yıldız kavramını açıklar.
Yıldız kavramını açıklar.
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
Mayozun canlılar için önemini açıklar.
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
Uzay teknolojilerini açıklar.
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.
SOSYAL BİLGİLER Kazanımlar
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur
Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir.
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir.
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar.
Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir.
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular
SB.6.7.4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular.
DİN KÜLTÜRÜ Kazanımlar
Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
Haccın yapılışını özetler.
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.