Online Sınav

NARTEST 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ 26 AĞUSTOS 2021 BURSLULUK SINAVI

Fiyatı: 0.00 ₺
Kurumsal Başlama Tarihi: 26.08.2021 09:00
Birseysel Başlama Tarihi: 26.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi: 30.06.2022 23:00
Sonuç Açıklama Tarihi:* 31.08.2021 16:00
Süre: 140 dakika
Soru Sayısı: 105
Seviye: ORTA
Örnek Sorular

 

OMAGE VE NARTEST AİLESİNDEN ÜCRETSİZ ONLINE DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI PROVASI

Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de yapılacak. Biz de Nartest-Omage Yayınları olarak bu zorlu süreçte yanınızda olmak için iki ayrı sınav provası hazırladık. Sınavlarımız ücretsiz ve online olacaktır.

📌20-24 Ağustos OMAGE
📌26-30 Ağustos NARTEST

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için uygulayacağımız sınavlar birebir İOKBS formatında olacaktır.😱

Sınav linkleri için https://www.altinkarne.com/online-sinavlar adresini ziyaret edebilrisiniz.

✅Sınavlarımıza katılmak için www.altinkarne.com adresine kaydolunuz.
✅Sınav tarihleri arasında katılım sağlayıp sınav sonuç ekranından detaylı karnenize ulaşabilirsiniz.

🔴Önemli not: www.altinkarne.com a daha önce kayıt olan öğrencilerimizin tekrar kayıt olmalarına gerek yoktur.
🔴Sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır.

Bu güzel çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

YANINIZDAYIZ!

NARTEST&OMAGE YAYINLARI

TÜRKÇE Kazanımlar
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar üzerinde durulur.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar üzerinde durulur.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar üzerinde durulur.
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak ve lakin ifadeleri üzerinde durulur.
Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. a) Örtülü anlamlar hakkında çıkarımda bulunulması sağlanır.
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) söz sanatları verilir.
Metinler arasında karşılaştırma yapar. Metinleri biçim ve tür gibi açılardan karşılaştırmaları sağlanır.
Bilgilendirici metin yazar. a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturmaları, bu bölümlerde yazacaklarını belirlemeleri sağlanır.
Metinle ilgili sorulara cevap verir. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. b) Köprü metinlerin (Hipertekst) dış bağlantı olduğu belirtilir.
Metni yorumlar.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Yazdıklarını düzenler. Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
Yazdıklarını düzenler. Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
Metin türlerini ayırt eder. Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez.
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı kavratılır.
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı kavratılır.
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur.
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur.
MATEMATİK Kazanımlar
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
Dört işlem içeren problemleri çözer.
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar.
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir.
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.
90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır.
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
FEN BİLİMLERİ Kazanımlar
Güneş'in özelliklerini açıklar.
Ay'ın özelliklerini açıklar.
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.
Canlılara örnekler vererek benzerlik v e farklılıklarına göre sınıflandırır.
Canlılara örnekler vererek benzerlik v e farklılıklarına göre sınıflandırır.
Canlılara örnekler vererek benzerlik v e farklılıklarına göre sınıflandırır.
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayı ile ilişkilendirir.
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir.
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder.
Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.
Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını ifade eder.
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.
Bir elektrik devresindekiampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.
SOSYAL BİLGİLER Kazanımlar
SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.
SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
SB.5.1.3. Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır.
SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder.
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
SB.5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir.
SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
SB.5.3.2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
SB.5.3.3. Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.
SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
SB.5.4.3. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.
SB.5.4.2. Sanal ortamı güvenli kullanmaya önem gösterir.
SB.5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
SB.5.5.1. Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini belirler.
SB.5.5.3. Kullandığı temel ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.
SB.5.5.4. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.
SB.5.6.1. Çevresindeki toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.
SB.5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar.
SB.5.6.3. Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar.
SB.5.7.1. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde yaşadığı ilin yerini ve önemini araştırır.
SB.5.1.4. Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler verir.
SB.5.5.2. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder.
SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.
SB.5.5.6. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır.
SB.6.7.4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular.
DİN KÜLTÜRÜ Kazanımlar
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.
Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler.