Online Sınav

NARTEST 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ 26 AĞUSTOS 2021 BURSLULUK SINAVI

Fiyatı: 0.00 ₺
Kurumsal Başlama Tarihi: 26.08.2021 09:00
Birseysel Başlama Tarihi: 26.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi: 30.06.2022 23:00
Sonuç Açıklama Tarihi:* 31.08.2021 16:00
Süre: 140 dakika
Soru Sayısı: 105
Seviye: ORTA
Örnek Sorular

 

OMAGE VE NARTEST AİLESİNDEN ÜCRETSİZ ONLINE DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI PROVASI

Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de yapılacak. Biz de Nartest-Omage Yayınları olarak bu zorlu süreçte yanınızda olmak için iki ayrı sınav provası hazırladık. Sınavlarımız ücretsiz ve online olacaktır.

📌20-24 Ağustos OMAGE
📌26-30 Ağustos NARTEST

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için uygulayacağımız sınavlar birebir İOKBS formatında olacaktır.😱

Sınav linkleri için https://www.altinkarne.com/online-sinavlar adresini ziyaret edebilrisiniz.

✅Sınavlarımıza katılmak için www.altinkarne.com adresine kaydolunuz.
✅Sınav tarihleri arasında katılım sağlayıp sınav sonuç ekranından detaylı karnenize ulaşabilirsiniz.

🔴Önemli not: www.altinkarne.com a daha önce kayıt olan öğrencilerimizin tekrar kayıt olmalarına gerek yoktur.
🔴Sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır.

Bu güzel çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

YANINIZDAYIZ!

NARTEST&OMAGE YAYINLARI

TÜRKÇE Kazanımlar
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Metnin içeriğini yorumlar.
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
Metinle ilgili sorular sorar.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
Metnin içeriğini yorumlar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
Okuduklarını özetler.
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
MATEMATİK Kazanımlar
M.6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
M.6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
M.6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
M.6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler
M.6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.
M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.
M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
M.6.1.4.2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
M.6.1.5.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.6.1.5.8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
M.6.1.5.8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
M.6.1.6.2. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
M.6.1.6.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
M.6.1.7.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
M.6.3.2.1. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.6.3.3.3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
M.6.3.4.2. Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birimküplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.
M.6.3.1.3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.
M.6.3.1.3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.
M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
M.6.1.6.8. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
M.6.1.5.8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
FEN BİLİMLERİ Kazanımlar
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır.
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
Yoğunluğu tanımlar.
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
Yakıtları; katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir.
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.
Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar.
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır.
Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder.
SOSYAL BİLGİLER Kazanımlar
SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.
SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.
SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir
SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
SB.6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.
SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder.
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.
SB.6.6.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
SB.6.6.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.
SB.6.6.6.Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder.
SB.6.6.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
SB.6.7.4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular.
DİN KÜLTÜRÜ Kazanımlar
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.
Namazın kılınışına örnekler verir.
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir.
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.