Online Sınav

NARTEST 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ 26 AĞUSTOS 2021 BURSLULUK SINAVI

Fiyatı: 0.00 ₺
Kurumsal Başlama Tarihi: 26.08.2021 09:00
Birseysel Başlama Tarihi: 26.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi: 30.06.2022 23:00
Sonuç Açıklama Tarihi:* 31.08.2021 16:00
Süre: 140 dakika
Soru Sayısı: 112
Seviye: ORTA
Örnek Sorular

 

OMAGE VE NARTEST AİLESİNDEN ÜCRETSİZ ONLINE DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI PROVASI

Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de yapılacak. Biz de Nartest-Omage Yayınları olarak bu zorlu süreçte yanınızda olmak için iki ayrı sınav provası hazırladık. Sınavlarımız ücretsiz ve online olacaktır.

📌20-24 Ağustos OMAGE
📌26-30 Ağustos NARTEST

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için uygulayacağımız sınavlar birebir İOKBS formatında olacaktır.😱

Sınav linkleri için https://www.altinkarne.com/online-sinavlar adresini ziyaret edebilrisiniz.

✅Sınavlarımıza katılmak için www.altinkarne.com adresine kaydolunuz.
✅Sınav tarihleri arasında katılım sağlayıp sınav sonuç ekranından detaylı karnenize ulaşabilirsiniz.

🔴Önemli not: www.altinkarne.com a daha önce kayıt olan öğrencilerimizin tekrar kayıt olmalarına gerek yoktur.
🔴Sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır.

Bu güzel çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

YANINIZDAYIZ!

NARTEST&OMAGE YAYINLARI

TÜRKÇE Kazanımlar
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.
Metinle ilgili sorular sorar.
Metnin konusunu belirler.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.
Cümlenin ögelerini ayırt eder.
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. Kavram tanımlarına girilmeden anlamsal farklılıklara değinilir.
Cümle türlerini tanır. Kavramsal tanımlamalara girilmez.
Yazdıklarını düzenler. a) Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.
MATEMATİK Kazanımlar
 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
 Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
 Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
. Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.
 Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
 Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
 Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
FEN BİLİMLERİ Kazanımlar
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.
Topraklamayı açıklar.
Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Canlılarda solunumun önemini belirtir.
Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar.
İNKILAP TARİHİ Kazanımlar
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.
Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.
Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
SB.6.7.4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular.
DİN KÜLTÜRÜ Kazanımlar
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
İslam dininin temel kaynaklarını tanır.
Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır.