Logo
 • Whatsapp Destek
 • NARTEST 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ BURSLULUK SINAVI ALIŞTIRMA

  0.00 ₺
  Kurumsal Başlama Tarihi 01.09.2022 09:00
  Birseysel Başlama* 01.09.2022 09:00
  Bitiş Tarihi 30.06.2023 17:00
  Sonuç 03.09.2022 19:00
  Süre 140 dakika
  Soru Sayısı 105
  Seviye ORTA
  Örnek Sorular

  OMAGE VE NARTEST AİLESİNDEN ÜCRETSİZ ONLINE DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI PROVASI

  Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı Eylül'de yapılacak. Biz de Nartest-Omage Yayınları olarak bu zorlu süreçte yanınızda olmak için iki ayrı sınav provası hazırladık. Sınavlarımız ücretsiz ve online olacaktır.

  5, 6 ve 7. sınıflar için uygulayacağımız sınavlar birebir İOKBS formatında olacaktır.😱

  Sınav linkleri için https://www.altinkarne.com/online-sinavlar adresini ziyaret edebilrisiniz.

  ✅Sınavlarımıza katılmak için www.altinkarne.com adresine kaydolunuz.
  ✅Sınav tarihleri arasında katılım sağlayıp sınav sonuç ekranından detaylı karnenize ulaşabilirsiniz.

  🔴Önemli not: www.altinkarne.com a daha önce kayıt olan öğrencilerimizin tekrar kayıt olmalarına gerek yoktur.
  🔴Sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır.

  Bu güzel çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

  YANINIZDAYIZ!

  NARTEST&OMAGE YAYINLARI

  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Metindeki görselleri yorumlar. 0
  0 Bir işin işlem basamaklarını sıralar. 0
  0 Metindeki grafikleri yorumlar. 0
  0 Metindeki bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 0
  0 Sözcükleri kavram anlamına göre sınıflandırır. 0
  0 Sözcüklerin gerçek ya da mecaz anlamda kullanıldığını fark eder. 0
  0 Cümleyi uygun ifadelerle tamamlar. 0
  0 Metinle ilgili sorulara cevap verir. 0
  0 Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 0
  0 Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 0
  0 Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 0
  0 Yazma stratejilerini uygular. 0
  0 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 0
  0 Metinler arasında karşılaştırma yapar. 0
  0 Metinle ilgili sorulara cevap verir. 0
  0 Metinler arasında karşılaştırmalar yapar. 0
  0 Metinle ilgili sorulara cevap verir. 0
  0 Metindeki sorulara farklı çözüm önerilerinde bulunur. 0
  0 Kök ve ekleri ayrıt eder. 0
  0 Kök ve ekleri ayrıt eder. 0
  0 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 0
  0 Metin türlerini ayrıt eder. 0
  0 Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 0
  0 Yazdıklarını düzenler. 0
  0 Yazdıklarını düzenler. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 0
  0 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 0
  0 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 0
  0 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 0
  0 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 0
  0 En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 0
  0 En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 0
  0 Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 0
  0 Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 0
  0 Dört işlem içeren problemleri çözer. 0
  0 Dört işlem içeren problemleri çözer. 0
  0 Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. 0
  0 Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 0
  0 Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 0
  0 Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 0
  0 Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. 0
  0 Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. 0
  0 Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. 0
  0 Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 0
  0 Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. 0
  0 Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 0
  0 Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 0
  0 Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur. 0
  0 Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 0
  0 Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Güneş’in özelliklerini açıklar. 0
  0 Ay’ın özelliklerini açıklar. 0
  0 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 0
  0 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 0
  0 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 0
  0 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 0
  0 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 0
  0 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 0
  0 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 0
  0 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 0
  0 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 0
  0 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 0
  0 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 0
  0 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 0
  0 Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 0
  0 Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 0
  0 Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 0
  0 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalıçıkarımlarda bulunur. 0
  0 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalıçıkarımlarda bulunur. 0
  0 Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 0
  0 Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 0
  0 Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarınıyorumlar. 0
  0 Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarınıyorumlar. 0
  0 Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 0
  0 Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 0
  0 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 0
  0 Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır. 0
  0 Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler verir. 0
  0 Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder. 0
  0 Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder. 0
  0 Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 0
  0 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. 0
  0 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. 0
  0 Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 0
  0 Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 0
  0 Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir. 0
  0 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 0
  0 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 0
  0 Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır 0
  0 Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder. 0
  0 Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 0
  0 Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir. 0
  0 Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 0
  0 Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 0
  0 Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir. 0
  0 Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 0
  0 Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 0
  0 Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 0
  0 Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 0
  0 Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 0
  0 Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 0
  0 Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 0
  0 İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 0
  Whatsapp Destek Hattı