Logo
 • Whatsapp Destek
 • NARTEST 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ BURSLULUK SINAVI ALIŞTIRMA

  0.00 ₺
  Kurumsal Başlama Tarihi 01.09.2022 09:00
  Birseysel Başlama* 01.09.2022 09:00
  Bitiş Tarihi 30.06.2023 17:00
  Sonuç 03.09.2022 19:00
  Süre 140 dakika
  Soru Sayısı 105
  Seviye ORTA
  Örnek Sorular

  OMAGE VE NARTEST AİLESİNDEN ÜCRETSİZ ONLINE DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI PROVASI

  Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı Eylül'de yapılacak. Biz de Nartest-Omage Yayınları olarak bu zorlu süreçte yanınızda olmak için iki ayrı sınav provası hazırladık. Sınavlarımız ücretsiz ve online olacaktır.

  5, 6 ve 7. sınıflar için uygulayacağımız sınavlar birebir İOKBS formatında olacaktır.😱

  Sınav linkleri için https://www.altinkarne.com/online-sinavlar adresini ziyaret edebilrisiniz.

  ✅Sınavlarımıza katılmak için www.altinkarne.com adresine kaydolunuz.
  ✅Sınav tarihleri arasında katılım sağlayıp sınav sonuç ekranından detaylı karnenize ulaşabilirsiniz.

  🔴Önemli not: www.altinkarne.com a daha önce kayıt olan öğrencilerimizin tekrar kayıt olmalarına gerek yoktur.
  🔴Sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır.

  Bu güzel çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

  YANINIZDAYIZ!

  NARTEST&OMAGE YAYINLARI

  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 0
  0 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 0
  0 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 0
  0 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 0
  0 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 0
  0 Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 0
  0 Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 0
  0 Metnin içeriğini yorumlar. 0
  0 Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 0
  0 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 0
  0 Metinle ilgili soruları cevaplar. 0
  0 Metinle ilgili soruları cevaplar. 0
  0 Metindeki hikaye unsurlarını belirler. 0
  0 Metinle ilgili soruları cevaplar. 0
  0 Metnin içeriğini yorumlar. 0
  0 Metin türlerini ayırt eder. 0
  0 Metinle ilgili sorular sorar. 0
  0 Metnin içeriğini yorumlar. 0
  0 Yazdıklarını düzenler. 0
  0 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 0
  0 İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 0
  0 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 0
  0 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 0
  0 Yazdıklarını düzenler. 0
  0 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 0
  0 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 0
  0 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 0
  0 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 0
  0 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 0
  0 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 0
  0 İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 0
  0 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 0
  0 Asal sayıları özellikleriyle belirler. 0
  0 İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 0
  0 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 0
  0 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 0
  0 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 0
  0 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 0
  0 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 0
  0 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 0
  0 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 0
  0 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 0
  0 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 0
  0 Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  0 Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. 0
  0 Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 0
  0 Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  0 Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 0
  0 Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 0
  0 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 0
  0 Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 0
  0 Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 0
  0 Maddelerin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 0
  0 Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 0
  0 Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 0
  0 Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir. 0
  0 Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 0
  0 Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 0
  0 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 0
  0 Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 0
  0 Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 0
  0 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 0
  0 Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 0
  0 Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 0
  0 Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 0
  0 Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır. 0
  0 Maddelerin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 0
  0 Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 0
  0 Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 0
  0 Güneş ve Ay tutulmalarını temsil eden bir model oluşturur. 0
  0 Yoğunluğu tanımlar. 0
  0 Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 0
  0 Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 0
  0 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 0
  0 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 0
  0 Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler. 0
  0 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 0
  0 Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 0
  0 Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 0
  0 Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler. 0
  0 Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 0
  0 Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 0
  0 Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler. 0
  0 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 0
  0 İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 0
  0 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 0
  0 Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 0
  0 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 0
  0 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 0
  0 Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler. 0
  0 Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 0
  0 Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 0
  0 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 0
  0 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 0
  0 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 0
  0 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 0
  0 Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Namazın kılınışına örnekler verir. 0
  0 Namazın kılınışına örnekler verir. 0
  0 Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 0
  0 Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 0
  0 İslam dinini yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 0
  Whatsapp Destek Hattı