Logo
 • Whatsapp Destek
 • NARTEST 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BURSLULUK SINAVI ALIŞTIRMA

  0.00 ₺
  Kurumsal Başlama Tarihi 01.09.2022 09:00
  Birseysel Başlama* 01.09.2022 09:00
  Bitiş Tarihi 30.06.2023 17:00
  Sonuç 03.09.2022 19:00
  Süre 140 dakika
  Soru Sayısı 105
  Seviye ORTA
  Örnek Sorular

  OMAGE VE NARTEST AİLESİNDEN ÜCRETSİZ ONLINE DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI PROVASI

  Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı Eylül'de yapılacak. Biz de Nartest-Omage Yayınları olarak bu zorlu süreçte yanınızda olmak için iki ayrı sınav provası hazırladık. Sınavlarımız ücretsiz ve online olacaktır.

  5, 6 ve 7. sınıflar için uygulayacağımız sınavlar birebir İOKBS formatında olacaktır.😱

  Sınav linkleri için https://www.altinkarne.com/online-sinavlar adresini ziyaret edebilrisiniz.

  ✅Sınavlarımıza katılmak için www.altinkarne.com adresine kaydolunuz.
  ✅Sınav tarihleri arasında katılım sağlayıp sınav sonuç ekranından detaylı karnenize ulaşabilirsiniz.

  🔴Önemli not: www.altinkarne.com a daha önce kayıt olan öğrencilerimizin tekrar kayıt olmalarına gerek yoktur.
  🔴Sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır.

  Bu güzel çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

  YANINIZDAYIZ!

  NARTEST&OMAGE YAYINLARI

  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 0
  0 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 0
  0 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 0
  0 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 0
  0 Metnin ana fikrini belirler. 0
  0 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 0
  0 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 0
  0 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 0
  0 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 0
  0 Metinle ilgili soruları cevaplar. 0
  0 Metnin içeriğini yorumlar. 0
  0 Metnin ana duygusunu belirler. 0
  0 Metinle ilgili soruları cevaplar. 0
  0 Metnin içeriğini yorumlar. 0
  0 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 0
  0 Metinle ilgili soruları cevaplar. 0
  0 Metin türlerini ayırt eder. 0
  0 Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur. 0
  0 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. 0
  0 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. 0
  0 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. 0
  0 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur. 0
  0 Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 0
  0 Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 0
  0 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 0
  0 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 0
  0 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 0
  0 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  0 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  0 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  0 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  0 Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 0
  0 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 0
  0 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır 0
  0 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır 0
  0 Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 0
  0 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 0
  0 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  0 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 0
  0 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  0 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  0 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 0
  0 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 0
  0 Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 0
  0 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 0
  0 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. 0
  0 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 0
  0 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  0 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 0
  0 Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 0
  0 Uzay teknolojilerini açıklar. 0
  0 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 0
  0 Mayozun canlılar için önemini açıklar. 0
  0 Mayozun canlılar için önemini açıklar. 0
  0 Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 0
  0 Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 0
  0 Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 0
  0 Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 0
  0 Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 0
  0 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 0
  0 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 0
  0 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 0
  0 Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 0
  0 Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 0
  0 Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 0
  0 Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 0
  0 Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 0
  0 Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 0
  0 Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 0
  0 Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 0
  0 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 0
  0 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 0
  0 Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 0
  0 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 0
  0 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 0
  0 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 0
  0 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 0
  0 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 0
  0 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 0
  0 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 0
  0 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 0
  0 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 0
  0 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 0
  0 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 0
  0 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 0
  0 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 0
  0 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 0
  0 Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. 0
  0 Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 0
  0 Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar. 0
  0 Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir. 0
  0 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 0
  0 Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 0
  0 Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 0
  0 Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 0
  0 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 0
  0 Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 0
  Kazanım Kodu Kazanım Zorluk
  0 Felak suresini okur, anlamını söyler. 0
  0 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 0
  0 Haccın yapılışını özetler. 0
  0 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 0
  0 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 0
  Whatsapp Destek Hattı